tuinaanleg tuinonderhoud  tuinontwerp bestratingen beplantinSlooijerhoveniers voor uw compleete tuing vijver aanleg zwemvijver snoeien 

  Samen maken we uw droomtuin! 

Slooijertuinen.nl

Gazon onderhoud.
 Op deze pagina proberen we u uit te leggen hoe u een mooi en sterk gazon krijgt, zonder dat u daar nu ontzettend veel moeite voor hoeft te doen. Voor de meeste gazons betekent dit tegelijk dat het veel intensiever kan worden gebruikt.


Voeding.
Eén van de grootste fouten die met een gazon wordt gemaakt is het niet op tijd geven van voldoende voeding.
Veel mensen denken dat je dan veel te vaak moet maaien en dat je dan veel tijd kwijt bent voor het gazon. Ook wordt wel eens gedacht dat de voeding die bij aanleg is gegeven in de vorm van potgrond of bemeste tuinaarde voldoende is voor een jarenlang mooi gazon. Dit is echter niet waar.
Een gazon moet regelmatig voorzien worden van voeding met een voldoende hoeveelheid stikstof. Stikstof zorgt voor voldoende grasgroei en een mooi en stevig gazon.
Vroeger werd veel met 12+10+18 bemest.
Het grootste voordeel van deze meststof is dat het goedkoop is. 
Nadelen zijn dat het snel kans op verbranding geeft en slechts voor 4 à 5 weken werkzaam is.
Nu zijn er langwerkende meststoffen verkrijgbaar, die 3 à 4 maanden effectief blijven. Zo'n meststof strooit u bij voorkeur in maart of april en nog eens in augustus of september. Bij het toepassen van langzaamwerkende meststoffen is er geen risico dat de grasmat kan verbranden. 

Maaien en verticuteren.
Een gazon moet wekelijks worden gemaaid. In het groei seisoen zelfs 2 keer per week  maaien. Waarom zo vaak? Als u het minder vaak doet, wordt het gras te lang. Het maait dan veel moeilijker en het afgemaaide gras kan niet blijven liggen. Dit moet u verwijderen, waardoor er waardevolle voedingsstoffen verloren gaan, zodat het gazon wordt uitgeput. Een gazon moet wekelijks worden gemaaid. In het groei seisoen zelfs 2 keer per week  maaien. Waarom zo vaak? Als u het minder vaak doet, wordt het gras te lang. Het maait dan veel moeilijker en het afgemaaide gras kan niet blijven liggen. Dit moet u verwijderen, waardoor er waardevolle voedingsstoffen verloren gaan, zodat het gazon wordt uitgeput. 
 U bent dan eigenlijk, net als vroeger een boer, aan het hooien! Een ideale methode om op een snelle wijze zoveel mogelijk mos te krijgen!
 Door vaker te maaien krijgt u een mooiere gesloten grasmat. Onkruid en mos krijgen dan veel minder kans.
Verder is het aan te bevelen minimaal één à twee maal per jaar de grasmat uit te kammen (verticuteren).  Al het oude dode materiaal wordt er uitgehaald; de grasmat wordt geheel gereinigd. De grond wordt schoon. Licht, lucht en water dringen makkelijker door en wortels krijgen meer ruimte om te groeien.


Sproeien.
Over het sproeien van uw gazon in droge tijden bestaan ook de meest uiteenlopende meningen. U kunt zich het beste aan de volgende regels houden: Als een gazon net is aangelegd moet er vaker en met minder grote hoeveelheden worden gesproeid. Bij voorkeur ook overdag als de zon fel schijnt, moeten pas gelegde graszoden goed worden nat gehouden. Dit is nodig zolang de worteltjes van het gras nog onvoldoende in de ondergrond zijn vastgegroeid. Let vooral op de randen en naden van de zoden. Vier tot zes weken na het leggen van de graszoden mag het water geven in droge tijden worden beperkt tot één keer per week een wat grotere hoeveelheid, bij voorkeur 's avonds laat.

Onkruidbestrijding.
Vooral in een ouder gazon komen vaak hardnekkige onkruiden voor. Deze onkruiden komen voort uit zaden die met de wind meegenomen worden. Als de omstandigheden gunstig zijn kiemen ze. U komt ze ook vaak in de borders tegen. Met name paardebloemen, klaver en madeliefje komen vaak voor. De beste methode om onkruid te voorkomen is, zodra u ze tevoorschijn ziet komen, deze onkruiden te verwijderen door ze uit te steken. Dit moet zeer voorzichtig gebeuren om de grasmat zoveel mogelijk onbeschadigd te laten. Als u het gazon goed heeft bemest, zal de opengevallen plaats snel weer dichtgroeien. Bijzaaien is pas nodig als de kale plek groter is dan ongeveer 7 bij 7 cm. Als u dit één keer per maand doet houdt u een onkruidvrij gazon. Alleen als de onkruidbezetting erg groot is adviseren wij u een onkruidbestrijdingsmiddel toe te passen. neem hiervoor contact met ons op.
Mos.
Een apart probleem is het verwijderen van mos in een gazon. Vrijwel iedereen weet de oplossing: U moet kalk strooien of Thomas slakkemeel. Allemaal onzin! Door een goede bemesting stimuleert u de groei van het gras en daardoor heeft het voldoende weerstand en kracht om te konkurreren met het mos. Maai niet te kort, vooral niet als uw gazon in de schaduw ligt.

Insekten en ziektebestrijding.
In een goed gazon komt heel veel bodemleven voor. Allerlei organismen zorgen ervoor dat de grond open blijft en het organisch materiaal zal verteren. U moet proberen dit zoveel mogelijk te stimuleren, want daardoor houdt u de bodem gezond en heeft het gras de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hoewel er soms overmatige aantallen insekten aanwezig kunnen zijn is het zelden nodig deze te bestrijden. De insekten die de meeste schade aan uw gazon kunnen aanrichten zijn de larven van de langpootmug (emelten) en de larven van de rouwvlieg. Neem contact met ons op als de schade te groot dreigt te worden.
In een gazon kunnen diverse ziekten optreden. Vaak zijn deze van tijdelijke aard en geven geen of nauwelijks schade. De grasmat herstelt zich meestal vanzelf.