tuinaanleg tuinonderhoud  tuinontwerp bestratingen beplantinSlooijerhoveniers voor uw compleete tuing vijver aanleg zwemvijver snoeien 

  Samen maken we uw droomtuin! 

Slooijertuinen.nl

Druiven snoeien


Het snoeien van druiven maar ook van andere fruitsoorten is erg belangrijk om een goede oogst veilig te stellen. 

Bij druiven wordt er zowel in de winter (wintersnoei) als in de zomer (zomersnoei) gesnoeid.
  • In de winter wanneer de druif in rust is snoeien wij houtachtige takken in.
  • In de zomer wanneer hij in volle groei is, zijn het eerder de jonge kruidachtige scheuten (ranken) die we  insnoeien.

Beide snoeien zijn even belangrijk om zowel hetzelfde jaar maar ook de toekomstige vruchtzetting te verzekeren.

 

Wintersnoei van druiven

 

De wintersnoei van de druif gebeurt het best in januari - februari. 

Te vroege snoei geeft een voortijdig uitlopen van de knoppen die bij vroege nachtvorst de jonge scheuten fataal kunnen zijn, dus geen aanrader. 

Te late snoei heeft doodbloeden van de druif tot gevolg.Wintersnoei is vooral nodig om de plant een vorm te geven (vormsnoei), maar ook om een weelderige oogst aan vruchten te bekomen (vruchthoutsnoei).

 

Wat vooral belangrijk is, is de jaarlijkse onderhoud- of vruchthoutsnoei.

 

De twee mogelijke snoeivormen in de winter zijn:

 1. Vormsnoei

Men vertrekt steeds van een jonge plant met sterke scheut. Deze scheut wordt ingesnoeid op 60 cm boven de grond. Op deze wijze ontstaan er 3 tot 4 ranken die men moet leiden en vastbinden tot een leivorm. 

Ieder jaar snoeien we de zijranken van de nieuwe gesteltakken in op een paar ogen. Het snoeien houdt op  wanneer onze gesteltak de gewenste hoogte heeft bereikt. Deze laatste vormen later de definitieve gesteltakken die de ruggengraat van de druif wordt en die vele jaren de vorm zullen bepalen.

 

2. Onderhouds- of vruchthoutssnoei

Wanneer de druif zijn definitieve vorm heeft, dienen we jaarlijks de gesteltakken te snoeien willen we vruchten zien en ook om de druif binnen bepaalde perken te houden.

Elke zijscheut op de gesteltak wordt ingesnoeid op 2 à 4 ogen.

Afhankelijk van de soort (Boskoop Glory: 2- en Witte Van der Laan: 4 ogen). Uit deze ogen ontstaan in de loop van het groeiseizoen nieuwe ranken waarop eventueel trossen komen.

 

Te oude en slecht geplaatste takken snoeien we weg tot op een stomp. Zieke of dode takken snoeien we weg zodat deze geen bron kunnen vormen van latere ziekten. Wanneer we op een stomp snoeien kunnen er echter via in rust zijnde ogen of slapende ogen  nieuwe ranken of takken ontstaan, wat verjonging van de druif teweeg brengt! Wanneer de druif goed gesnoeid is zijn de gesteltakken met de kleine zijtakjes duidelijk zichtbaar 

 

Zomersnoei

Zomersnoei bij druiven is nodig om:

  1. de druif compact te houden (ranken van 4 m zijn geen uitzondering).
  2. de trossen kunnen hierdoor optimaal ontwikkelen
  3. de druiven kunnen door de juiste lichtinval beter rijpen
  4. doordat de druivelaar luchtig is kunnen er minder schimmelziekten optreden (witziekte)

Snoeiwijze:

Tijdens de ontwikkeling van de ranken snoeit men deze in op 2 bladeren voorbij de tros. Het is mogelijk dat er op 1 rank meerdere trossen komen. Men behoudt slechts de tros die dichtst tegen de gesteltak staat. Ranken waarop geen tros aanwezig is, snoeit men in op 40 cm. Uit de okselscheuten van de 2 bovenste bladeren ontstaan nu nieuwe scheuten die men steeds snoeit op 1 blad. Alleen de verlenging van de jonge nog te vormen gesteltak wordt met rust gelaten.

 

Uit de oksels van de twee bladeren komen opnieuw scheuten die men op hun beurt inkort tot op het eerste blad.

Zomersnoei dient om de week à veertien dagen te gebeuren om de groei en bloei en oogst onder controle te houden!